Vodo instalo, Brno

Firma Michal Hrnčíř byla založena v roce 1999 majitelem panem Michalem Hrnčířem jako fyzickou osobou s jedním spolupracovníkem a pomalu se rozbíhala práce v oboru voda, topení, plyn. Po určitých dosažených zkušenostech si začala tato malá firmička doplňovat znalosti a zkušenosti i v dalších oborech a profesích.

Po odvedení menších děl / jako například oprava bytových jader a nejrůznějších malých oprav v domácnostech / se naskytl program, který svou prací pomáhá školám, školkám a veškerým organizacím pracujícím s dětmi a mládeží. Tento program má finanční zvýhodnění za odvedenou práci.


Naše služby